1922-2022 Από την Σμύρνη στην Θεσσαλονίκη συνεχής παρουσία στην επιχειρηματική ζωή της πόλης εδώ και 100 χρόνια.

3 ΓΕΝΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Από την πρώτη πρωτοποριακή πατόζα ελληνικής κατασκευής LIBER με συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον παππού και ιδρυτή με τελικό συνεχιστή τον συνονόματο εγγονό σε πλήθος πρωτοποριακών κατασκευών και λύσεων για τις βιομηχανίες και το περιβάλλον.